Wednesday, December 2, 2015

Khilafah Umawiyah: Kekeliruan sejarah (II)

Terdapat berbagai kebaikan yang disumbangkan dari pemikiran golongan Bani Umaiyah, seperti dinas-pos, alat pencetak wang, pejabat-pejabat arabisasi, organisasi tentera dan lain-lainnya. Begitu juga dengan kemenangan-kemenangan yang mereka lakukan dalam rangka mempertahankan dan membela Islam, yang semuanya itu masih terang dan jelas dan dari asas-asas lainnya yang akan kita jadikan pegangan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Bani Umaiyah telah dituduh sebagai "Penguasa-penguasa Arab", bukan "Penguasa-penguasa Islam". Yang menjadi alasan mereka dalam tuduhan ini ialah bahawa Bani Umaiyah itu telah melakukan penindasan dan penganiayaan terhadap kaum Muslimin yang bukan bangsa Arab. Anehnya, di antara ahli-ahli-sejarah di Eropah ada pula yang tertarik kepada pendapat tersebut; misalnya Wellhausen dari Jerman (dalam Hawting, 1989). Tetapi tuduhan itu ternyata lemah bila kita uji dengan kritikan yang jujur dan perbahasan yang mendalam. Keadaan yang sebenarnya ialah: bahawa bangsa Parsi — yang bukan bangsa Arab itu — telah menggabungkan diri kepada Saidinah Ali sejak di awal permulaan persengketaan, dan mereka memerangi pasukan-pasukan Mu'awiyah. Kemudian mereka menimbulkan banyak kekacauan-kekacauan dan kerosakan dan mengobarkan api peperangan terhadap Bani Umaiyah. Perbuatan mereka ini sudah tentu menimbulkan kemarahan golongan Bani Umaiyah kepada mereka.

Maka masalah yang sebenarnya tidaklah lebih daripada tindakan untuk mempertahankan diri dan rasa saling membenci antara bangsa Parsi dan Bani Umaiyah. Di Syria sendiri, yang merupakan markas dan tempat lahirnya Khilafah Umawiyah, pada masa itu banyak kaum Muslimin yang bukan bangsa Arab. Begitu juga di Mesir dan di Afrika Utara. Tetapi mereka ini tidak pernah mengalami kemarahan Bani Umaiyah seperti yang dialami bangsa Parsi yang telah memulai permusuhan terhadap mereka dan senantiasa mencari-cari jalan untuk mengobar-ngobarkan api permusuhan.

Salah satu kesalahan yang dilakukan Bani Umaiyah ialah bahwa mereka telah mencaci Ali bin Abu Talib pada masa hidupnya. Dan setelah ia meninggal, mereka terus juga melakukan perbuatan yang mungkar ini  (Ahmad Shalaby, 1975; Hamka, 1961). Keadaan ini menimbulkan pertanyaan: Mengapa Mu'awiyah tak dapat berlapang dada untuk menghentikan caciannya terhadap musuhnya yang telah meninggal itu? Di sini kebanyakan ahli sejarah yang tidak memihak pada mana-mana golongan berpendapat bahawa perkara ini, — walaupun dapat dianggap sebagai aib peribadi — namun tidaklah mengurangi kebaikan Mu'awiyah (Ahmad Shalaby, 1975), atau pahlawan-pahlawan Bani Umaiyah lainnya dan tidak pula akan menurunkan nilai mereka sebagai pahlawan-pahlawan perang dan ahli-ahlipolitik yang terkemuka.

Rujukan
Ahmad Shalaby. (1975). Sejarah dan Kebudayaan Islam II. Singapura: Pustaka Nasional Pte LtD.
Hamka. (1961). Sejarah Umat Islam. Singapura: Pustaka Nasional Pte LtD.
Hawting, G. . (1989). The History of al-Tabari (Translated and Annotated). State University of New York Press. Albany.

No comments: