Thursday, February 5, 2015

Perubahan Geografi Negara Umat Islam melalui Peta

Peta di bawah menerangkan perubahan sejarah iaitu hasil daripada pelbagai penaklukan, pembentukan empayar, dan budaya bermula tahun 1450 hingga 2000 SM.


Sumber:  Gulf/2000 Project funded by Columbia University

No comments: