Monday, August 8, 2011

Islam semakin meningkat di Timur (Malaysia & Indonesia)

Kebanyakan orang tahu tentang ramalan Nostradamus (seorang Yahudi Perancis) tentang kedatangan seorang penyelamat yang disebut sebagai "seorang lelaki denganserban biru ".

Penulis Belanda, GH Brill di dalam buku Encyclopaedia Pertama Islam (1913) menulis tentang kebangkitan Islam dari Timur oleh seseorang dia dipanggil "Mahdi".

Dan di dalam buku Jawa kuno dan terkenal yang dikenali sebagai Terjemahan Jawa, ada menyebut tentang kedatangan one "Ratu Adil" (Imam Mahdi) dan "Satria Piningit"yang akan memerintah Malaysia dan Kepulauan Melayu dengan ajaran Islam yang tulen. Permadi SH merupakan nama yang terkenal di Indonesia.

Beliau berkata dengan jelas bahawa Satria Piningit adalah orang yang akan membawa kepada Ratu Adil. Hadapannya Kinunjara Satria dan Satria AMDB Imejnya. Satria Kinunjara yang menghabiskan sebahagian besar hidupnya di dalam penjara dan yang menetapkan Indonesia bebas daripada penjajahan.

Yang telah Soekarno. Permadi SH juga berkata dengan jelas bahawa Satria Piningit adalah peminat dan dia mengulangi mesej Soekarno. Satria AMDB Imejnya adalah seorang pemimpin yang penuh karisma yang mengisi kemerdekaan Indonesia. Yang telah Soeharto. Tetapi Permadi SH juga menyebut bahawa era Soeharto masih merupakan era kekacauan dan anarki. Terdapat keadilan tidak sehingga ketibaan Satria Piningit.

Satria Piningit harfiah bermaksud seorang pahlawan yang tersembunyi. Dia wujud tetapi nampaknya tidak wujud. Beliau tidak wujud tetapi muncul wujud. Ini bermakna dia dilindungi oleh Allah. Dia dikelilingi oleh kezaliman dan ketidakadilan seperti ulat merangkak dan menjalar di seluruh badannya. Pada satu pihak, Satria Piningit mempunyai ciri-ciri yang baik daripada Soekarno. Dari segi lain, dia mempunyai ciri-ciri yang baik Soeharto. Dia berani, lantang tetapi tenang dan terikat dengan strategi.

Itulah mengapa Permadi SH berkata beliau adalah kombinasi kedua-dua Soekarno dan Soeharto. Keputusan tiba di penggabungan Malaysia dan Indonesia. Ini adalah kesinambungan kejayaan Kerajaan Majapahit. Yang bersatu padu kerajaan Kepulauan Melayu dengan pengaruh agama Hindu dan Buddha.

Kali ini, Kepulauan Melayu akan bersatu di bawah panji-panji Islam tulen . Permadi SH juga menyebut ini adalah giliran orang Melayu untuk memimpin dunia. Cahaya Islam akan muncul dari Kepulauan Melayu dan akan menerangi seluruh dunia.

Tanda-tanda sudah jelas dan kemunculan Satria Piningit adalah sangat dekat. Dia akan muncul tepat pada masa dia diperlukan.

Ramalan Permadi SH ini adalah hampir serupa dengan ramalan-ramalan Nostradamus seorang Yahudi Perancis dan tulisan-tulisan GH Brill. Sesungguhnya Allah dengan cara sendiri telah tersebar berita iniyang mempesonakan tentang kebangkitan Islam pada era lepas kepada bangsa dan bahasadunia. Hampir semua kaum telah mendengar tentang hal itu. Ia adalah berita yang menarik dan elating kepada semua umat Islam. Tetapi musuh-musuh Islam, mereka berhati-hati dan sangat sedih.

Kita boleh melihat apa yang berlaku di awal Timur dari awal abad ke-15 Hijriah. Kita akan melihat kebangkitan semula Islam di dunia Melayu yang semakin meningkat dan berkembang walaupun ia sedang menghalang dan terhalang. Ini adalah satu fenomena ganjil.

Melayu menjadi orang yang terbaik dalam amalan Islam dan mereka berada dalam barisan hadapan dalam perjuangan Islam di seluruh dunia hari ini. Belum sempurna, tetapi sudah tentu maju. Ini tiada lagi rahsia. Walaupun Islam telah dibawa ke Kepulauan Melayu oleh Traders Arab lebih daripada 700 tahun yang lalu, hanya kini Islam mula berkembang di rantau ini walaupun dalam era di mana umur kedua sebab kejahilan telah menyelubungi seluruhdunia. Islam di sini tidak mati juga tidak ia binasa walaupun ia telah dijajah dan musuh-musuh yang cuba untuk membunuh berulang kali.

Kebangkitan Islam yang kedua ini tidak mengikuti sistem atau proses pilihan raya politik. Islam mempunyai sistem sendiri. Nabi memilih sistem yang berbeza dari sistem masa untuk membawa dan untuk menaikkan Islam.

Dia melakukannya melalui dakwah (dakwah) dan pendidikan yang menggunakan ayat-ayat ilahi dan Hadis. Pendekatan beliau adalah melalui kasih sayang, penjagaan, persaudaraandan persaudaraan. Apabila hati dan fikiran manusia diproses melalui ayat-ayat ilahi yang tulus dan tertinggi, akan ada perubahan yang menyeluruh dalam hati dan minda rakyat dan masyarakat ke arah kebenaran dan kebaikan yang akan membawa sebuah negara Islam yang diikuti dengan Empayar Islam.

Kita patut mencontohi sahabat-sahabat Nabi yang bergegas untuk merealisasikan janji Allah untuk menjadi pemimpin
tentera yang baik tentera yang akan menawan kota Constantinople dari golongan Nasrani sepertimana yang disebut oleh Nabi. Mereka tidak diberitahu tentang siapakah pemimpin tentera yang baik terrsebut.

Jadi mereka tetap mahu mencuba untuk menjadi pemimpin terbaik (seperti yang disebut oleh Nabi) termasuk Sayidina Abu Ayub Al Ansari yang ketika itu berusia lebih daripada 90 tahun. Dia maju ke arah Constantinople dan kerana dia tidak yang dijanjikan, beliau mati syahid di sebelah tembok-tembok kota tersebut. Mereka tidak kecewa jika mereka gagal. Apa yang penting ialah untuk berjuang untuk apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan mendapat keampunan-Nya dan penerimaanNya. Tidak cuba adalah lebih buruk daripada gagal.

No comments: